DOLAR 30,2053 0.22%
EURO 32,9450 0.27%
ALTIN 1.969,160,49
BIST %
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Sıhhat Bakanlığı Yine Atanma Kurası İlanı- Güncellendi
75 okunma

Sıhhat Bakanlığı Yine Atanma Kurası İlanı- Güncellendi

ABONE OL
01/10/2022 06:00
Sıhhat Bakanlığı Yine Atanma Kurası İlanı- Güncellendi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sağlık Bakanlığından:

2022 YILI 3. DEVİR BİRİNCİ KERE VE YİNE ATAMA KURASI İLANI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci hususu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Birtakım Sıhhat Çalışanının Atama Yöntem ve Asıllarına Ait Yönetmelik kararlarına nazaran Sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile öbür kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimleri için, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı takımlarına birinci sefer yahut yine yapılacak atama-yerleştirme iş ve süreçleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki farklı yerleştirme halinde yapılacak olup öteki unvan ve branşlar için yalnızca 2. yerleştirme süreci uygulanacaktır.

.1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu için yabancı lisan yeterliliğine sahip ve yüksek lisans yahut doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı işçi alımı’ yapılacaktır

.2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile başka kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında işçi alımı’ yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

1) Müracaatlar, Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen mühletler içinde yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Müracaat yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Katılaştırma süreci yapıldıktan sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4) Katılaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecektir.

5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

6) Eczacı unvanı dışındaki öbür unvan ve branşa sahip adaylar yalnızca 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen kuralları taşıyanlar 1. Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu için yabancı lisan yeterliliğine sahip ve yüksek lisans yahut doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı işçi alımı’ için başvurabileceği üzere, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1 .yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen kaideleri taşımayanların 2. yerleştirmeye ilişkin tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu bireyler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.

7) Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 30 Eylül 2022 Cuma – 14 Ekim 2022 Cuma saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yine müracaatta bulunamazlar.

8) İnceleme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçları PBS üzerinden ilan edilecektir.

9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yine atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci hususundaki müddetler dikkate alınır. Lakin, bu durumda olanlardan, kura son müracaat tarihi prestiji ile mahzur hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların müracaatları kabul edilecektir.

10) Sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları takımlarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacaktır.

11) Kura sonucu rastgele bir takım yahut konuma yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl mühletle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

12) İlan metninde belirtilen koşullara uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

13) Dokümanları eksik olan yahut yanlışlı müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

14) Kura sonrasında Sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar takımlarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel kuralları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A hususuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki öteki statülerde misyon yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) Birinci kez yahut yine atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki başka statülerde vazife yapan ve kura son müracaat tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son müracaat tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 18:00’e kadar Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son müracaat tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sıhhat Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sıhhat Bakanlığı Tabip Bilgi Bankasında müracaat yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren süreksiz mezuniyet dokümanı yahut diploma suretini müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıyeten yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik dokümanlarını elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu unsuru, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci hususu kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş takımlarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sıhhat tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

C- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ AYGIT KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE MÜRACAATTA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI LİSAN YETERLİLİK EVRAKINA VE BELİRTİLEN ALANLARIN RASTGELE BİRİNDE YÜKSEK LİSANS YAHUT DOKTORA PROGRAMINI TAMAMLADIKLARINA DAİR DOKÜMANA SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

Bu adayların ayrıyeten;

1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanını,

2) Yabancı lisan imtihanından (YDS, KPDS, ÜDS yahut ÖSYM tarafından eş pahalığı kabul edilen imtihanlardan rastgele birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi,

3) Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik Eczacılık, Ruhsatlandırma alanlarının rastgele birinden yüksek lisans yahut doktora programını tamamladıklarına dair belgeyi, müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

4) Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu husus kapsamındaki koşulları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa öteki tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

D- KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen kuralları taşımayanlar,

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile öteki kamu kurum ve kuruluşlarında hala vazife yapmakta olanlar,

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı hususunda belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

6) 4924 sayılı Kanun kapsamında kontratlı olarak çalışanlar,

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında kontratlı olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra vazifesinden ayrılanlar, (PBS üzerinden müracaat yapmış olsalar dahi müracaatları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

8) Müracaatta bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara nazaran en üst tahsil durumuna uygun unvan ve branşta müracaat yapmaları gerekmekte olup, alt tahsil durumuna nazaran müracaatta bulunanlar. (Örneğin yan kısım uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana kol uzmanlık branşına yahut tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde müracaatları kabul edilmeyecektir.)

E- ATAMAYA TEMEL İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar takımlarına yerleşen adayların atama süreçlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya temel evraklar müracaat dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak biçimde kargo ile gönderilecek yahut elden teslim edilecektir.

a) İsimli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair evrak (Kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra misyona başlayacakları sıhhat tesisine teslim etmelidirler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI TAKIM VE DURUMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA TEMEL DOKÜMANLARINI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ AYGIT KURUMU

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 218 30 00

DİĞER KURUMLARIN TAKIM VE KONUMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE ATAMAYA TEMEL EVRAKLARINI ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

2022 YILI 3. DEVİR BİRİNCİ KERE VE TEKRAR ATAMA KURASI TAKVİMİ

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.